eHerkenning: meer zekerheid over online identiteit. Veilig inloggen bij overheden en bedrijven.
Online versie
Nieuwsbrief >> Eherkenning
December 2017
 
 
In deze nieuwsbrief
> Digitale dienstverlening aan bedrijven naar BZK
> KPN BV neemt aansluitingen van Gemnet (KPN Lokale Overheid) over
> Duitse inlogmiddel als eerste klaar voor eIDAS
> Met eHerkenning douanevergunningen aanvragen via EU Trader Portal
>Kies het juiste betrouwbaarheidsniveau met Online regelhulp
> Vernieuwd stappenplan
 
 
Duitse inlogmiddel als eerste klaar voor eIDAS
 
Nederlandse publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak hebben nog maar één jaar om te voldoen aan de Europese eIDAS-verordening. Vanaf 29 september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Het eerste nationale inlogmiddel dat over de grens geaccepteerd moet worden is het Duitse inlogmiddel ‘Neuer Personalaussweis’ (nPA).

Lees verder >>
 
Met eHerkenning douanevergunningen aanvragen via EU Trader Portal
 
Vanaf oktober dit jaar moeten bedrijven meer dan 20 douanevergunningen, zoals actieve veredeling en douane-entrepot, via het EU Trader Portal aanvragen. Om bij het portal in te kunnen loggen hebben zij eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunnen medewerkers zich namens hun bedrijf online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen.

Het EU Trader Portal wordt ontwikkeld en beheerd door de Europese Unie (EU). De EU ontwikkelde ook het Customs Decisions Management System (CDMS), waarin de Douane de vergunningen aanvaardt, behandelt en afgeeft. De lidstaten zorgen zelf voor de inlogmogelijkheid in het EU Trader Portal.

Lees verder >>
 
Kies het juiste betrouwbaarheidsniveau met Online regelhulp
Forum Standaardisatie heeft samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online ‘regelhulp’ ontwikkeld, die organisaties helpt het juiste betrouwbaarheidsniveau voor hun dienst te kiezen. De regelhulp is gebaseerd op de handreiking Betrouwbaarheidniveaus voor digitale dienstverlening, die de eIDAS verordening als uitgangspunt neemt. De regelhulp geeft na het invullen het best passende eIDAS betrouwbaarheidsniveau aan: laag, substantieel of hoog.

Lees verder >>
 
 
Digitale dienstverlening
aan bedrijven naar BZK
De digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven komt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Lees verder >>
 
KPN BV neemt aansluitingen van Gemnet (KPN Lokale Overheid) over
KPN heeft besloten om met één makelaar verder te gaan om zo hun dienstverlening te versimpelen. De aansluitingen die zijn uitgevoerd door Gemnet (KPN Lokale overheid) zijn inmiddels succesvol gemigreerd naar KPN BV. Vanaf 1 december treedt Gemnet uit het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten en verlopen alle Gemnet aansluitingen via de KPN BV- makelaar.

Lees verder >>
 
Vernieuwd stappenplan
Het stappenplan aanvragen van een eHerkenning inlogmiddel is vernieuwd! Help uw eindgebruikers nog beter op weg bij het aanvragen van een inlogmiddel.

Lees verder >>
 
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
> Contact opnemen
Website  | Aanmelden  |  Afmelden
  twitter   youtube