eHerkenning - dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid
Online versie
Nieuwsbrief >> Eherkenning
Juli 2017
 
 
In deze nieuwsbrief
> Één inlogmiddel voor ondernemers
> Digitale toegang met Estse inlogmiddel bij gemeente Wassenaar
> Communicatiehandleiding vernieuwd
> Ruim 62.000 agrariers krijgen toegang tot Berichtenbox met eHerkenning
 
 

Eén inlogmiddel voor ondernemers
Ondernemers hebben straks nog maar één inlogmiddel nodig om online zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken hebben de Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Kamer van Koophandel (KvK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Gemeente Den Haag en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover op 28 juni afspraken gemaakt. Bedrijven kunnen eHerkenning vanaf eind 2017 gefaseerd gebruiken. 

 

Lees verder >>
  
 
Digitale toegang met Estse inlogmiddel bij gemeente Wassenaar
Het is vanaf nu mogelijk om met het Estse inlogmiddel ‘Digital Identity Card’ bij de gemeente Wassenaar in te loggen. Hierdoor worden publieke diensten, bijvoorbeeld het aanvragen van (parkeer)vergunningen, (geboorte)akten, uitkeringsspecificaties en subsidies, ook online toegankelijk voor burgers die beschikken over het Estse inlogmiddel. Een pilotproject van het Ministerie van Economische Zaken, gesubsidieerd door de Europese Commissie, maakt dit mogelijk.
Lees verder >>
 
 
 
Communicatiehandleiding vernieuwd
Als uw organisatie overstapt naar eHerkenning wilt u uw klanten natuurlijk goed informeren. Daar helpen wij u graag bij. In de vernieuwde handleiding Communicatie zijn een aantal stappen uitgewerkt waarmee u uw communicatie vorm kan geven. Daarnaast worden er praktische handvatten gegeven die u kunnen helpen op een doeltreffende manier te communiceren.
Communicatiehandleiding >>
 
Ruim 62.000 agrariers krijgen toegang tot Berichtenbox met eHerkenning
Ruim 62.000 agrarisch ondernemers kunnen nu ook gebruik maken van de Berichtenbox voor bedrijven om extra veilig en snel berichten uit te wisselen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of andere overheden. De Berichtenbox werkt ongeveer hetzelfde als e-mail, maar is door de beveiligde verbinding betrouwbaarder. eHerkenning biedt ondernemers veilig toegang tot de Berichtenbox.
Lees verder>>
 
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
> Contact opnemen
Website  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
  twitter   youtube